Arza

Gyzgyn önüm

Kärhanamyz hakda has köp okaň

GUANGZHOU INCODE MARKING TEXNOLOGY CO., LTD2008-nji ýylda döredildi. Dünýädäki ulanyjylara senagat kodlaşdyryş çözgütlerini hödürlemäge bagyşlanan kodlaşdyrma amaly çözgütlerini senagat kodlamagy, belliklemegi we gaplamagy üpjün ediji.

Habarlar

 • Çözgütler1

  Gündelik zerur zatlar kosmetika Senagat çözgütleri

  Owadan gaplamak mahabatyň iň özüne çekiji serişdesidir.Açyk we üýtgeşik logotipler bilen ajaýyp gaplama müşderileriň ünsüni we ynamyny hasam özüne çekip biler.Bu her manufak ...
  Koprak oka
 • 1

  Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

  INCODE syýa reaktiw printeri önümçiligiň senesini, ýaramlylyk möhletini, söwda belliginiň nusgasyny, önümiň adyny, önümiň nomerini, öndürijiniň adyny, mahabat maglumatlary we ş.m. dürli spesifikasiýalarda we görnüşde çap edip biler ...
  Koprak oka
 • eyrd (1)

  Sim we kabel pudagy üçin kodlaşdyryş çözgüdi

  Baý önümçilik tejribesi bilen INCODE köp sim we kabel öndürijilerine hyzmat edýär.Kontakt däl kodlaşdyrma usuly önümiň ýüzüne zyýan bermeýär;dürli reňkli syýa wariantlaryny ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • 3

  Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

  Turba pudagynda dürli aýratynlyklary bolan köp önüm bar.Önümleriň daşky görnüşinden markalary ýa-da söwda belliklerini kesgitlemek kyn.Açyk we durnukly önüm çap etmek bilen ...
  Koprak oka
 • 2

  Içýän nebit senagatynyň çözgütleri

  INCODE inkjet printeri, çüýşäniň korpusyny, çüýşäniň gapagyny we mineral suw çüýşeleriniň, içgi bankalarynyň, iýilýän ýag bankalarynyň we beýlekileriň kodlaşdyrylyşyny aňsatlaşdyryp biler.
  Koprak oka

Biz hem şu ýerde