Suw esasly syýa kartrij

Suw esasly syýa kartrij

 • INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Sary suw esasly syýa kartrij

  INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Sary suw esasly syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gyrmyzy erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar.
 • INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Cyan suw esasly syýa kartrij

  INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Cyan suw esasly syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gyrmyzy erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar.
 • INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij

  INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij

  Önümiň jikme-jigi INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij, kodlamak we bellemek üçin suw esasly syýa 1. Kartonlar ýaly geçirijilikli materiallar üçin ýörite işlenip taýýarlanylýar.2. contrastokary kontrast we doýgun reňkler.Magenta syýa kartonlar ýaly geçirijilikli materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr Ulag we ammar bejergisi usuly: burun dokalmadyk mata ýa-da wakuum bilen şpris we vakuum gysgyjy bilen süpüriň ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým suw esasly TIJ inkjet printer karton üçin syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým suw esasly TIJ inkjet printer karton üçin syýa kartrij

  Önümiň jikme-jigi INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým gara suwly syýa kartrij, kodlaşdyrmak we bellemek üçin suw esasly syýa 1. Kartonlar ýaly geçirijilikli materiallar üçin ýörite işlenip taýýarlanylýar.2. contrastokary kontrast we doýgun reňkler.TI3134 syýa kartonlary daşamak we saklamak ýaly geçiriji materiallary kodlamak we bellemek üçin amatly - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Syýa kartrini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň ...