El bilen işleýän Inkjet printer

El bilen işleýän Inkjet printer

  • 25.4mm Bir dýuým göçme möhleti elde göterilýän Inkjet printer

    25.4mm Bir dýuým göçme möhleti elde göterilýän Inkjet printer

    Parametr 1. Çap etmegiň beýikligi: 1-25,4mm 2. Çap etmegiň tizligi: 50m / min çenli 3. Çap etmegiň takyklygy: 300-600dpi, çap kellesi ýokary çözgütli çap kellesi ýa-da ýokary çözgütli çap kellesi. nokat matrisa çap kellesinden has düşnükli.4. Çap etmegiň mazmuny: Hytaý / Iňlis, sanlar, grafika (köplenç diňe monohrom bitmaplar çap edilip bilner), ştrih-kod seriýa belgisi, häzirki senesi, wagty we beýleki nyşanlary 5. Çap etmegiň aralygy: 2-5mm sazlanyp bilner 6. Syýa reňki: gara / gyzyl / ýaşyl / gök / sary, ...
  • INCODE Zawodyň bahasy El bilen işleýän möhleti Termal Inkjet printeri

    INCODE Zawodyň bahasy El bilen işleýän möhleti Termal Inkjet printeri

    Esasy giriş Bu, çaphana önümçiligindäki gara tehnologiýa, printerler baradaky asyl düşünjämizi düýpgöter üýtgeder, köne günlerdäki oňaýsyz we amatsyz hereketden, häzirki wagtda göçme elli Inkjet printerine çenli.Çap etmek baradaky pikirimizi üýtgedýär.Pikirlerimiz we döredijiligimiz maglumatlary islendik ýerde we islendik ýerde diýen ýaly çap edip biler.Siziň etmeli zadyňyz, eliňizi silkmek, maglumatlary redaktirlemek we çap etmek arkaly islendik ýüzüne goýup bilersiňiz.Icinde...