• head_banner_01

önüm

INCODE Zawodyň bahasy El bilen işleýän möhleti Termal Inkjet printeri

Gysga düşündiriş:

Bu, çaphana önümçiligindäki gara tehnologiýa, printerler baradaky asyl düşünjämizi düýpgöter üýtgeder, köne günlerdäki oňaýsyz we oňaýsyz hereketden başlap, häzirki wagtda göçürip bolýan elde işleýän Inkjet printerine çenli.Çap etmek baradaky pikirimizi üýtgedýär.Pikirlerimiz we döredijiligimiz maglumatlary islendik ýerde we islendik ýerde diýen ýaly çap edip biler.Siziň etmeli zadyňyz, eliňizi silkmek, maglumatlary redaktirlemek we çap etmek arkaly islendik ýüzüne goýup bilersiňiz.Adaty kagyzda çap etmekden başga-da, tertipsiz kagyz, suw esasly kagyz, gaty karton, aýakgap, perde ýaly öý goşlarynyň üstünde çap etmek ... INCODE El bilen işleýän Inkjet printerleri size kanagatlanarly jogap berer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy giriş

Bu, çaphana önümçiligindäki gara tehnologiýa, printerler baradaky asyl düşünjämizi düýpgöter üýtgeder, köne günlerdäki oňaýsyz we oňaýsyz hereketden başlap, häzirki wagtda göçürip bolýan elde işleýän Inkjet printerine çenli.Çap etmek baradaky pikirimizi üýtgedýär.Pikirlerimiz we döredijiligimiz maglumatlary islendik ýerde we islendik ýerde diýen ýaly çap edip biler.Siziň etmeli zadyňyz, eliňizi silkmek, maglumatlary redaktirlemek we çap etmek arkaly islendik ýüzüne goýup bilersiňiz.Adaty kagyzda çap etmekden başga-da, tertipsiz kagyz, suw esasly kagyz, gaty karton, aýakgap, perde ýaly öý goşlarynyň üstünde çap etmek ... INCODE El bilen işleýän Inkjet printerleri size kanagatlanarly jogap berer. .

surat (2)
surat (3)
surat (4)
surat (5)

Satyş nokady

4.3-dýuým ekran, uly ýer, kiçi ekran sebäpli basmak kyn bolmaz.

Birnäçe Dpi opsiýasy, 600Dpi çenli, Has gowy çap etmek.

Surat logotipini çap etmek aňsat bolan dürli surat formatlaryny goldaň.

Köp dili goldaň, 233 görnüşe çenli, displeý dilini we giriş usulyny özüňiz goşup bilersiňiz.

Çap etmegi aňsatlaşdyrmak üçin Çap ediş ýerini düzüň.

Ekranyň ululygy 4.3 Inç
DPI 600dpi / 400dpi / 300dpi
Üýtgeýän kod QRCODE 、 PDF417 、 DATAMATRIX 、 DTMX-GS1 、 UPCA 、 UPCE 、 EAN13 、 EAN8 、 INT25 、 CODE39 、 CODE128 、 EAN128 、 ITF14
Goldaw dili Plönekeýleşdirilen, adaty, iňlis, ýapon, koreý, ispan, portugal, fransuz, italýan, türk, arap, rus, wýetnam, nemes, taý
Boýy çap et 12,7mmInarym inç

Bu önüm näme?
INCODE elde göterilýän Inkjet printerleri daşky görnüş dizaýnynda senagat praktikasyna ileri tutýar we ýeňilligi we çydamlylygy saklamak üçin Abs in Engineeringenerçilik plastmassalaryny ulanyň;4.3-inç ýokary kesgitli ekran ekrany wizual operasiýa, U disk we sensor ekrany köp giriş usullary ulanyjylara mümkin boldugyça döretmek we redaktirlemek üçin giňişlik berýär;Qualityokary hilli çözüji çalt guradyjy syýa we ýokary hilli burunlar 600dpi çenli çözgüdi bilen ýokary hilli tekst, grafika we ştrih-kodlary we ş.m. çap etmek üçin biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýär;Birnäçe formatda mazmun girişi we Çap ediş materiallarynyň has giň ulanylyşy Iň möhüm önüm artykmaçlyklary we aýratynlygydyr.

Bu önüm programmasy
El bilen dolandyrylýan Inkjet printerleri göçme we ýeňil, nirä gitse-de çap edip biler.Senagat kodlamagyň kiçi toparlarynyň zerurlyklaryny aňsatlyk bilen düşünip biler.Suw esasly syýa patronlary we çözüji syýa kartrijleri islege bagly.Turbalarda, polatda, kartonlarda, sowgat gutularynda we beýleki materiallarda çap edilip bilner.

 

APP

DETAIL (6) DETAIL (5) DETAIL (4) DETAIL (7) DETAIL (2) DETAIL (3) DETAIL (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň