Malylylyk Inkjet printeri (TIJ)

Malylylyk Inkjet printeri (TIJ)

 • 25.4mm Bir dýuým göçme möhleti elde göterilýän Inkjet printer

  25.4mm Bir dýuým göçme möhleti elde göterilýän Inkjet printer

  Parametr 1. Çap etmegiň beýikligi: 1-25,4mm 2. Çap etmegiň tizligi: 50m / min çenli 3. Çap etmegiň takyklygy: 300-600dpi, çap kellesi ýokary çözgütli çap kellesi ýa-da ýokary çözgütli çap kellesi. nokat matrisa çap kellesinden has düşnükli.4. Çap etmegiň mazmuny: Hytaý / Iňlis, sanlar, grafika (köplenç diňe monohrom bitmaplar çap edilip bilner), ştrih-kod seriýa belgisi, häzirki senesi, wagty we beýleki nyşanlary 5. Çap etmegiň aralygy: 2-5mm sazlanyp bilner 6. Syýa reňki: gara / gyzyl / ýaşyl / gök / sary, ...
 • 2021 Gyzgyn satuw Bir kelleli termiki onlaýn inkjet printer

  2021 Gyzgyn satuw Bir kelleli termiki onlaýn inkjet printer

  Iýmit, içgiler, temmäki we alkogol, kabeller, dermanlar we kosmetika ýaly esasy gaplaýyş we çaphana kompaniýalary önümlere ýa-da daşarky gaplama kartonlaryna ýygy-ýygydan ýa-da ýokary tizlik bilen sanlary, ştrih kodlaryny, nagyşlaryny ýa-da tekstini çap etmeli.Amaly tejribe, termal köpükli onlaýn inkjet printerleriniň ulanylmagy önümçiligiň netijeliligini we çap edilen tekstiň aýdyňlygyny ep-esli ýokarlandyryp biljekdigini, şeýlelik bilen önümiň hilini ýokarlandyryp, kärhanalara has giň önüm gazanmagyna mümkinçilik döredip biljekdigini subut etdi ...
 • INCODE Zawodyň bahasy El bilen işleýän möhleti Termal Inkjet printeri

  INCODE Zawodyň bahasy El bilen işleýän möhleti Termal Inkjet printeri

  Esasy giriş Bu, çaphana önümçiligindäki gara tehnologiýa, printerler baradaky asyl düşünjämizi düýpgöter üýtgeder, köne günlerdäki oňaýsyz we amatsyz hereketden, häzirki wagtda göçme elli Inkjet printerine çenli.Çap etmek baradaky pikirimizi üýtgedýär.Pikirlerimiz we döredijiligimiz maglumatlary islendik ýerde we islendik ýerde diýen ýaly çap edip biler.Siziň etmeli zadyňyz, eliňizi silkmek, maglumatlary redaktirlemek we çap etmek arkaly islendik ýüzüne goýup bilersiňiz.Icinde...