Sarp edilýän enjamlar

Sarp edilýän enjamlar

 • INCODE1945 TIJ inkjet printeri üçin bir dýuým gara suw esasly syýa kartrij

  INCODE1945 TIJ inkjet printeri üçin bir dýuým gara suw esasly syýa kartrij

  Aýratynlyk 1. Geçiriji material ýörite dizaýn bilen bezelendir.2. andokary we doýgun reňk.1945 syýa karton ýaly geçiriji materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr.Ulag we saklamak - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum möhürlenen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin syýa kartrijini wakuum möhürlenen sumkadan aýyranyňyzdan soň ulanyň.- Ulanylmaýan mahaly, syýa kartrij gysgyjyny ýokaryk ýa-da keseligine ýapyň.- Maslahat beriň ...
 • INCODE Gara erginli çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  INCODE Gara erginli çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  Aýratynlyklary 1. BOPP-de ýelmeşmek ajaýyp.2. Plastmassalaryň köpüsine ajaýyp ýelmeşme.3. Guramagyň wagty 3 sekunt.4. Açylyş wagty 10 sagatdan gowrak.Syýa plastmassa, aýna we metal ýaly geçmeýän materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr.Bejerilmedik we bejerilen BOPP-de ajaýyp ýelme.PVC, PET, PP we beýleki plastmassalarda giňden ulanylýar.3 sekundyň içinde guratmagyň tizligi ýokary tizlikli önümçilik liniýalary üçin amatlydyr.10 sagatlyk bölüniş wagty int üçin has amatly ...
 • INCODE IUT bir dýuým iýmit derejeli magenta alkogol esasly TIJ inkjet printer ýumurtga syýa patronlary

  INCODE IUT bir dýuým iýmit derejeli magenta alkogol esasly TIJ inkjet printer ýumurtga syýa patronlary

  Aýratynlyklary 1. eggsumurtga, ösümlik çykarmagyň reňki, howpsuz we iýip bolýan iýmit ýaly ýörite taýýarlanyldy.2. Owadan reňkler we ýokary kontrast.Syýa ýumurtga ýaly iýmitleri kodlamak we bellemek, markanyň tanalmagyny gowulandyrmak we önümiň yzarlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan wagty, ...
 • INCODE Gyzyl erginli esasly çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  INCODE Gyzyl erginli esasly çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  Aýratynlyklary 1. BOPP-de ýelmeşmek ajaýyp.2. Plastmassalaryň köpüsine ajaýyp ýelmeşme.3. Guramagyň wagty 3 sekunt.4. Açylyş wagty 10 sagatdan gowrak.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan mahaly, syýa kartrij gysgyjyny ýokaryk ýa-da keseligine ýapyň.- Has giňişleýin maglumat üçin Howpsuzlyk Maglumatlary sahypasyna (MSDS) serediň ...
 • INCODE Sary erginli esasly çalt gury TIJ Bir dýuým syýa kartrij

  INCODE Sary erginli esasly çalt gury TIJ Bir dýuým syýa kartrij

  Aýratynlyklary 1. BOPP-de ýelmeşmek ajaýyp.2. Plastmassalaryň köpüsine ajaýyp ýelmeşme.3. Guramagyň wagty 3 sekunt.4. Açylyş wagty 10 sagatdan gowrak.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan mahaly, syýa kartrij gysgyjyny ýokaryk ýa-da keseligine ýapyň.- Has giňişleýin maglumat üçin Howpsuzlyk Maglumatlary sahypasyna (MSDS) serediň ...
 • INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Sary suw esasly syýa kartrij

  INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Sary suw esasly syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gyrmyzy erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar.
 • INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Cyan suw esasly syýa kartrij

  INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým Cyan suw esasly syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gyrmyzy erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar.
 • INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij

  INCODE 45 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij

  Önümiň jikme-jigi INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij, kodlamak we bellemek üçin suw esasly syýa 1. Kartonlar ýaly geçirijilikli materiallar üçin ýörite işlenip taýýarlanylýar.2. contrastokary kontrast we doýgun reňkler.Magenta syýa kartonlar ýaly geçirijilikli materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr Ulag we ammar bejergisi usuly: burun dokalmadyk mata ýa-da wakuum bilen şpris we vakuum gysgyjy bilen süpüriň ...
 • INCODE galplyga garşy syýa patronlary üçin 45 ýarym dýuým göze görünmeýän gök TIJ syýa printeri

  INCODE galplyga garşy syýa patronlary üçin 45 ýarym dýuým göze görünmeýän gök TIJ syýa printeri

  Önümiň jikme-jigi INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij, kodlamak we bellemek üçin suw esasly syýa 1. Kartonlar ýaly geçirijilikli materiallar üçin ýörite işlenip taýýarlanylýar.2. contrastokary kontrast we doýgun reňkler.Magenta syýa kartonlar ýaly geçirijilikli materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr Ulag we ammar bejergisi usuly: burun dokalmadyk mata ýa-da wakuum bilen şpris we vakuum gysgyjy bilen süpüriň ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan ýaşyl syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan ýaşyl syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE ýaşyl çözüji syýa ulanyň.4. printokary çap etmek takyklygy, boýagyň, suw geçirmezligiň öňüni almak, solmagynyň öňüni almak Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar. Şeýle örtükler ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gök syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gök syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrman çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gök erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVC plastik kartoçkalara we ş.m. salgylanmalar ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guradyjy sary syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guradyjy sary syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2. INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE sary çözüji syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtülen, laklanan, çap edilen syýa gaplaýyş gutularyna, plastmassa PVC kartoçkalaryna we ş.m. ulanylýar: Nitro ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2