Solvent esasly syýa kartrij

Solvent esasly syýa kartrij

 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gök syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gök syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrman çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gök erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVC plastik kartoçkalara we ş.m. salgylanmalar ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guradyjy sary syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guradyjy sary syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2. INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE sary çözüji syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtülen, laklanan, çap edilen syýa gaplaýyş gutularyna, plastmassa PVC kartoçkalaryna we ş.m. ulanylýar: Nitro ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým erginli çalt guradyjy gyrmyzy syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým erginli çalt guradyjy gyrmyzy syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gyrmyzy erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar.
 • INCODE galplyga garşy syýa patronlary üçin 45 ýarym dýuým göze görünmeýän gök TIJ syýa printeri

  INCODE galplyga garşy syýa patronlary üçin 45 ýarym dýuým göze görünmeýän gök TIJ syýa printeri

  Önümiň jikme-jigi INCODE TI3134 TIJ inkjet printeri üçin ýarym dýuým magenta suw esasly syýa kartrij, kodlamak we bellemek üçin suw esasly syýa 1. Kartonlar ýaly geçirijilikli materiallar üçin ýörite işlenip taýýarlanylýar.2. contrastokary kontrast we doýgun reňkler.Magenta syýa kartonlar ýaly geçirijilikli materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr Ulag we ammar bejergisi usuly: burun dokalmadyk mata ýa-da wakuum bilen şpris we vakuum gysgyjy bilen süpüriň ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan ýaşyl syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan ýaşyl syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE ýaşyl çözüji syýa ulanyň.4. printokary çap etmek takyklygy, boýagyň, suw geçirmezligiň öňüni almak, solmagynyň öňüni almak Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar. Şeýle örtükler ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gyzyl syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gyzyl syýa kartrij

  Aýratynlyklary 1. Alýumin folga köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2. INCODE syýa - çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. INCODE gyzyl çözüji syýa, kämilleşdirilen çap kartrijleri bilen bilelikde çap etmegiňizi has çalt, guradyp we gyzdyrman çalt çap edip biler. Highokary çap kesgitlemesi, hapa garşy, suw geçirmeýän, solmazlyga garşy örtülen, laklanan, çap edilen syýa gaplaýyş gutularyna degişlidir , plastik PVC kartoçkalar we ş.m. örtükler: nitr ...
 • -Arym dýuým çözüji çalt guratýan gara syýa patron

  -Arym dýuým çözüji çalt guratýan gara syýa patron

  INCODE TI1349 TIJ Inkjet printeri üçin ýarym dýuým gara erginli çalt guratýan syýa kartrij, kodlaşdyrmak we bellemek üçin çalt gury syýa 1. BOPP-de ýelmeşme ajaýyp.2. Plastmassalaryň köpüsine ajaýyp ýelmeşme.3. Guramagyň wagty 3 sekunt.4. Çekiş wagty 10 sagatdan gowrak.TI1349ink, plastmassa, aýna we metal ýaly geçmeýän materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr.Bejerilmedik we bejerilen BOPP-de ajaýyp ýelme.PVC, PET, PP we beýleki plastmassalarda giňden ulanylýar.Gury ...
 • INCODE önümçilik zawody 42ml TIJ malylylyk syýa kartrij

  INCODE önümçilik zawody 42ml TIJ malylylyk syýa kartrij

  Esasy girişIncod tarapyndan öndürilen TI1314 üýtgeýän inkjet çözüji syýa, Hp burun üýtgeýän sanly inkjet çap ediş ulgamyna esaslanýar.Bu ...