Önümler

Önümler

 • Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Giriş CO2 lazer bellik enjamy kömürturşy gazy lazer bellik enjamy (CO2 kömürturşy gazy).CO2 gazyny iş gurşawy hökmünde ulanýan lazer galvanometr bellik enjamy.CO2 lazer bellik enjamy, ortaça CO2 gazy bolan CO2 lazeridir.CO2 we beýleki kömekçi gazlar çykaryjy turba zarýad berilýär we elektroda ýokary naprýa .eniýe ulanylýar we akym turbasynda ýalpyldawuk akym emele gelýär, şonuň üçin gaz tolkun uzynlygy 10,64um bolan lazer çykarýar we ...
 • INCODE1945 TIJ inkjet printeri üçin bir dýuým gara suw esasly syýa kartrij

  INCODE1945 TIJ inkjet printeri üçin bir dýuým gara suw esasly syýa kartrij

  Aýratynlyk 1. Geçiriji material ýörite dizaýn bilen bezelendir.2. andokary we doýgun reňk.1945 syýa karton ýaly geçiriji materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr.Ulag we saklamak - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum möhürlenen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin syýa kartrijini wakuum möhürlenen sumkadan aýyranyňyzdan soň ulanyň.- Ulanylmaýan mahaly, syýa kartrij gysgyjyny ýokaryk ýa-da keseligine ýapyň.- Maslahat beriň ...
 • INCODE Sary erginli esasly çalt gury TIJ Bir dýuým syýa kartrij

  INCODE Sary erginli esasly çalt gury TIJ Bir dýuým syýa kartrij

  Aýratynlyklary 1. BOPP-de ýelmeşmek ajaýyp.2. Plastmassalaryň köpüsine ajaýyp ýelmeşme.3. Guramagyň wagty 3 sekunt.4. Açylyş wagty 10 sagatdan gowrak.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan mahaly, syýa kartrij gysgyjyny ýokaryk ýa-da keseligine ýapyň.- Has giňişleýin maglumat üçin Howpsuzlyk Maglumatlary sahypasyna (MSDS) serediň ...
 • INCODE Gyzyl erginli esasly çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  INCODE Gyzyl erginli esasly çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  Aýratynlyklary 1. BOPP-de ýelmeşmek ajaýyp.2. Plastmassalaryň köpüsine ajaýyp ýelmeşme.3. Guramagyň wagty 3 sekunt.4. Açylyş wagty 10 sagatdan gowrak.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan mahaly, syýa kartrij gysgyjyny ýokaryk ýa-da keseligine ýapyň.- Has giňişleýin maglumat üçin Howpsuzlyk Maglumatlary sahypasyna (MSDS) serediň ...
 • INCODE IUT bir dýuým iýmit derejeli magenta alkogol esasly TIJ inkjet printer ýumurtga syýa patronlary

  INCODE IUT bir dýuým iýmit derejeli magenta alkogol esasly TIJ inkjet printer ýumurtga syýa patronlary

  Aýratynlyklary 1. eggsumurtga, ösümlik çykarmagyň reňki, howpsuz we iýip bolýan iýmit ýaly ýörite taýýarlanyldy.2. Owadan reňkler we ýokary kontrast.Syýa ýumurtga ýaly iýmitleri kodlamak we bellemek, markanyň tanalmagyny gowulandyrmak we önümiň yzarlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan wagty, ...
 • Hytaýda statiki süýümli lazer bellik enjamy öndürilýär

  Hytaýda statiki süýümli lazer bellik enjamy öndürilýär

  Aýratynlyklary 1. eggsumurtga, ösümlik çykarmagyň reňki, howpsuz we iýip bolýan iýmit ýaly ýörite taýýarlanyldy.2. Owadan reňkler we ýokary kontrast.Syýa ýumurtga ýaly iýmitleri kodlamak we bellemek, markanyň tanalmagyny gowulandyrmak we önümiň yzarlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan wagty, ...
 • INCODE 355nm UV lazer bellik enjamy

  INCODE 355nm UV lazer bellik enjamy

  Aýratynlyklary 1. eggsumurtga, ösümlik çykarmagyň reňki, howpsuz we iýip bolýan iýmit ýaly ýörite taýýarlanyldy.2. Owadan reňkler we ýokary kontrast.Syýa ýumurtga ýaly iýmitleri kodlamak we bellemek, markanyň tanalmagyny gowulandyrmak we önümiň yzarlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan wagty, ...
 • INCODE Gara erginli çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  INCODE Gara erginli çalt gury TIJ bir dýuým syýa kartrij

  Aýratynlyklary 1. BOPP-de ýelmeşmek ajaýyp.2. Plastmassalaryň köpüsine ajaýyp ýelmeşme.3. Guramagyň wagty 3 sekunt.4. Açylyş wagty 10 sagatdan gowrak.Syýa plastmassa, aýna we metal ýaly geçmeýän materiallary kodlamak we bellemek üçin amatlydyr.Bejerilmedik we bejerilen BOPP-de ajaýyp ýelme.PVC, PET, PP we beýleki plastmassalarda giňden ulanylýar.3 sekundyň içinde guratmagyň tizligi ýokary tizlikli önümçilik liniýalary üçin amatlydyr.10 sagatlyk bölüniş wagty int üçin has amatly ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guradyjy sary syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guradyjy sary syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2. INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE sary çözüji syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtülen, laklanan, çap edilen syýa gaplaýyş gutularyna, plastmassa PVC kartoçkalaryna we ş.m. ulanylýar: Nitro ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gök syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan gök syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrman çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gök erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVC plastik kartoçkalara we ş.m. salgylanmalar ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan ýaşyl syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým çözüji çalt guratýan ýaşyl syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE ýaşyl çözüji syýa ulanyň.4. printokary çap etmek takyklygy, boýagyň, suw geçirmezligiň öňüni almak, solmagynyň öňüni almak Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar. Şeýle örtükler ...
 • INCODE 45 ýarym dýuým erginli çalt guradyjy gyrmyzy syýa kartrij

  INCODE 45 ýarym dýuým erginli çalt guradyjy gyrmyzy syýa kartrij

  Emläk 1. Alýumin köpürjikli padlere ulanylanda ajaýyp çydamlylyk 2.INCODE wilkalary çap kartrijlerini saklamazdan önümçilik liniýaňyzy duruzmaga we täzeden açmaga mümkinçilik berýär.3. Çap etmegi çaltlaşdyrmak, çalt guratmak we gyzdyrmazdan çalt çap etmek üçin kämilleşdirilen çap kartriji bilen INCODE gyrmyzy erginli syýa ulanyň.4. printokary çap etmegiň takyklygy, boýagyň öňüni alyň, suw geçirmeýär, öçmeginiň öňüni alýar Örtüklere, örtüklere we Inkjet gaplaýyş gutularyna, PVX plastik kartoçkalara we ş.m. ulanylýar.
1234Indiki>>> Sahypa 1/4