• head_banner_01

önüm

20W göçme mini süýümli lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

Süýümli lazer bellik enjamy optiki, mehaniki we elektrik integrasiýa tehnologiýasy we dizaýn shemasy bilen ýokary tehnologiýaly önümdir.Daş görnüşi, öndürijiligi we takyklygy bilen ajaýyp kombinasiýa bolan önüm.Interfeýs ähli hytaý dilinde görkezilýär, printerleri, skanerleri goldaýar we TlF halkara standart şrift kitaphanasy we BMP, JPG faýllary bilen utgaşýar, diňe işlemek aňsat däl, standartlaşdyrylan şriftler, öwrenmek aňsat we ulanmak aňsat, sarp edilmeýän, pes amortizasiýa gymmaty, uzak möhletli işlemegi, kynçylyksyz, tehniki hyzmat etmezden we önümçilik üznüksiz işiniň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galvo

Galvo
Galvanometr markirlemegiň hilini kesgitlemekde möhüm faktor
Galvanometr göwrümi kiçi we kyn şertler üçin amatly.

işgärleriň ölçegi

Işgärler Gauge
Adamlaşdyrylan hökümdar düzediş takyklygyny ýokarlandyrýar

iş platformasy

Iş platformasy
Standart ýerleşiş deşigi, amatly we çalt ýerleşiş, islendik sazlap boljak ýagdaý dürli kombinasiýalary amala aşyryp biler we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin programma üpjünçiligi köp stansiýaly çap etmek bilen hyzmatdaşlyk edip biler.

Linza

Linza
Meýdan aýnasyny skanirlemek ulgamy täze tehnologiýa, täze material, täze sungat, dizaýn we öndürmek üçin täze iş ýörelgesini kabul edýär

Amaly materiallar:

Bu bellik enjamy metal we dürli metal däl materiallar, gaty garyndy, oksid, elektroplatirleme, örtük, ABS, epoksi rezin, syýa, in engineeringenerçilik plastmassalary we ş.m. ulanylyp bilner, esasan çuňluga ýokary talaplary bolan meýdanlarda ulanylýar, sagatlar we sagatlar, galyndy senagaty, bitmap markirlemek we ş.m. ýaly tekizlik we nepislik.

Programma üpjünçiligi aýratynlyklary:

1. Dürli BMP, JPG, DXF, PLT, Al we beýleki format faýllaryny alyp bilersiňiz
2. Dürli seriýa belgilerini, önümçilik senelerini, bir ölçegli kodlary, iki ölçegli kodlary awtomatiki usulda dörediň
3. Uçuş belliklerini goldaň
4. Aýlanma bellikleri goldaň
5. Awtomatiki segmentasiýa we uly meýdany xY platformasynyň bellik edilmegini goldaň

Programma pudagy:

Plastiki ýagtylyk geçiriji düwmeler, integral zynjyrlar (1C), lC çipler, sanly önüm komponentleri, takyk enjamlar, şaý-sepler, sanitariýa enjamlary, ölçeg gurallary, sagat äýnegi, elektrik enjamlary, elektron bölekleri, enjam enjamlary, enjam gurallary, ykjam telefon aragatnaşygynyň bölekleri , Awtoulag we motosikl esbaplary, plastmassa önümleri, lukmançylyk enjamlary, gurluşyk materiallary we turbalar ýaly ýokary takyk önümi kesgitlemek.

1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň